درباره ما

معرفی انجمن

انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها بعنوان شاخه ایی از انجمن بین المللی پویایی شناسی سامانه ها در راستای گسترش علمی و عملی رویکرد پویایی شناسی سامانه ها و تفکر سیستمی در ایران تاسیس شده است. این انجمن بستری را برای اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و مشاوران فراهم می کند تا ضمن تعامل باهم و بکارگیری رویکرد پویایی شناسی سامانه ها به توسعه و گسترش این رویکرد بپردازنند. همچنین این انجمن بدنبال کمک به بخش های مختلف صنعتی و کسب وکارهای دانشی، سازمان های دولتی و خصوصی از طریق آموزش تفکر سیستمی و اجرای پروژه های پویایی شناسی سامانه ها برای ارتقا و تعالی سازمان ها می باشد.


مأموریت و اهداف انجمن

انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها با ماموریت گسترش و توسعه رویکرد پویایی شناسی سامانه ها در محافل آکادمیک و افزایش استفاده از این رویکرد در حل مسائل سازمان ها و ارتقا و بهبود تصمیم گیرى هاى راهبردی در سطوح ملى و بنگاه بوده و بدنبال حمایت از ایجاد و توسعه شبکه ایی حرفه ایی و ساختار یافته از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، مشاوران، متخصصان و علاقه مندان پویایی شناسی سامانه ها می باشد. این انجمن در صدد است تا با افزایش و بهبود تعاملات و همکارى‌هاى بین بازیگران مختلف، به ارائه خدمات آموزشى، اطلاعاتى و مشاوره‌اى مناسب اقدام نماید.

اهداف انجمن عبارتند از:

۱. گسترش و توسعه رویکرد پویایی شناسی سامانه ها در کشور

۲. تشکیل شبکه حرفه ایی و ساختار یافته از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، مشاوران، متخصصان و علاقه مندان پویایی شناسی سامانه ها

۳. توسعه کمى وکیفى نیروهاى متخصص در حوزه پویایی شناسی سامانه ها

۴. بهبود بخشیدن به امور آموزشى و پژوهشى در زمینه هاى مرتبط با پویایی شناسی سامانه ها

۵. ترویج رویکرد پویایی شناسی سامانه ها و تفکر سیستمی از طریق کنفرانس و نشریه تخصصی

۶. کمک به حل مسائل پیچیده سازمان ها با انجام کارهای پژوهشی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سامانه ها و تفکر سیستمی

۷. ارتقاء و بهبود تصمیم سازیها و تصمیم گیریهاى در سطح ملی و بنگاه از طریق تغییر مدل ذهنی مدیران


اساسنامه

پروانه تاسیس و جدیدترین نسخه اساسنامه انجمن پویایی شناسی سامانه‌ها (آخرین تغییرات) که در مجمع عمومی به تصویب رسیده است در لینک زیر قابل دسترس است:

لینک دریافت پروانه تاسیس

لینک دریافت اساسنامه انجمن پویاشناسی سامانه‌ها


اعضای هیئت مؤسس

اعضاء

رتبه علمی

دانشگاه یا موسسه

دکتر علی­نقی مشایخی

استاد

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدرضا حمیدی‌­زاده

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباس سیفی

استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علیرضا پویا

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شهرام شادرخ

دانشیار

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فرید قادری

دانشیار

دانشگاه تهران

دکتر نسیم نهاوندی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمیدرضا فرتوک­‌زاده

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مسعود ربیعه

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر هاشم موسوی حقیقی

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی شیراز

مهندس عسگر صدیقی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 

امید زمانی

دانشجوی دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

دانشگاه کردستان

 


اعضای هیئت مدیره

 
دکتر علی­نقی مشایخی
دکتر محمدصالح اولیا
دکتر مسعود ربیعه  
دکتر منوچهر منطقی
دکتر محمدرضا حمیدی زاده  
دکتر نسیم نهاوندی
دکتر علی رجب زاده قطری

اعضای علی البدل

مهندس حسام صدیقی
دکتر پیمان متقی

بازرسین

دکتر علی مروتی شریف آبادی
مهندس مهدی اسماعیلی(علی البدل)

 


همکاران انجمن

رئیس: دکتر علینقی مشایخی

نائب رئیس: دکتر محمدرضا حمیدی زاده

خزانه دار: دکتر نسیم نهاوندی

مدیراجرایی (دبیر): دکتر مسعود ربیعه

 

مسئول امور اداری: سیما مطلبی

مسئول فناوری اطلاعات: محمدرضا بهرامی

مسئول امور آموزشی: مهران بادین دهش