ارسال مقاله برای کنفرانس

 

قابل توجه نویسندگان مقاله، ثبت نام و ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملي انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها از طریق سایت انجمن (و سایت ایوند) صورت می‎پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

لینک ارسال مقالات و ثبت نام در کنفرانس

 

طبق برنامه زمان بندی کنفرانس آخرین مهلت ارسال مقالات 30 آبان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه کنفرانس مراجعه کنید.

 

 

فیلم اولین همایش ملی انجمن

 

 

در لینک‌ زیر فیلم مربوط به اولین همایش ملی انجمن پویاشناسی سامانه‌ها که در روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور ماه در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف توسط انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها برگزار گردید آورده شده است.

 

لینک فیلم همایش

 

فیلم سمینار آقای دکتر جلالی

 

 

در لینک‌ زیر فیلم مربوط به سخنرانی آقای دکتر جلالی در سمینار علمی که در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف توسط انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها برگزار گردید آورده شده است.

 

لینک مکتب خونه

 

مقاله “معمای مسائل دینامیکی”

 

مقاله “معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله” درباره تعریف مسئله در رویکرد پویاشناسی سامانه‌ها می‌باشد. در این مقاله، نویسندگان بدنبال استخراج شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده یک مسأله دینامیکی به ایجاد چارچوب مسأله دینامیکی پرداخته‌اند.
این مقاله را آقایان علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده ؛ علینقی مشایخی و علیرضا حسن زاده تدوین نموده‌اند که در فصلنامه علمی پژوهشی “پژوهش های مدیریت در ایران” به چاپ رسیده است.

لینک دریافت مقاله

 

چکیده مقاله:

تعریف مسأله حیاتی‌ترین و مهم‌ترین گام‌ رویکرد پویایی‌های سیستمی است که پایه و اساس سایر گام‌های مدل‌سازی دینامیکی و یکی از شروط اصلی اثربخشی مدل‌سازی و موفقیت آن است. با‌ این وجود ادبیات کمی درباره فرایند تعریف مسأله، ویژگی‌ها و شاخص‌های یک مسأله دینامیکی وجود دارد. این مقاله با هدف تبیین فرایند تعریف مسأله به صورت سیستماتیک و ساختارمند با استخراج شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده یک مسأله دینامیکی به ایجاد چارچوب مسأله دینامیکی پرداخته ‌است. برای این منظور ابتدا از طریق مرور سیستماتیک ادبیات‌ موضوع به استخراج شاخص‌ها و عوامل تعریف و تعیین‌کننده مسائل دینامیکی پرداختیم. در این مرحله تمام مقالات پذیرفته‌شده در دو دور اولیه کنفرانس تحقیقاتی پویایی‌های سیستمی در سال 1976 و 1981 و 33 دور کنفرانس پویایی‌های سیستمی از سال 1983-2015 و همچنین مقالات مجله سیستم داینامیک ریویو (SDR) و پایگاه‌های علمی الزویر، وایلی، اسپرینگر و امرالد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت چارچوبی با 6 گروه شاخص شامل ساختار مسأله، ذی‌نفعان مسأله، مرز مسأله، پیچیدگی مسأله، پویایی مسأله و ماهیت مسأله طراحی شد که روی هم رفته دربرگیرنده 24 شاخص است. ارائه چهارچوب جامع در تشخیص مسأله پویا و مناسب برای رویکرد پویایی‌های سیستمی یافته اصلی این تحقیق محسوب می‌شود.