مقاله “معمای مسائل دینامیکی”

 

مقاله “معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله” درباره تعریف مسئله در رویکرد پویاشناسی سامانه‌ها می‌باشد. در این مقاله، نویسندگان بدنبال استخراج شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده یک مسأله دینامیکی به ایجاد چارچوب مسأله دینامیکی پرداخته‌اند.
این مقاله را آقایان علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده ؛ علینقی مشایخی و علیرضا حسن زاده تدوین نموده‌اند که در فصلنامه علمی پژوهشی “پژوهش های مدیریت در ایران” به چاپ رسیده است.

لینک دریافت مقاله

 

چکیده مقاله:

تعریف مسأله حیاتی‌ترین و مهم‌ترین گام‌ رویکرد پویایی‌های سیستمی است که پایه و اساس سایر گام‌های مدل‌سازی دینامیکی و یکی از شروط اصلی اثربخشی مدل‌سازی و موفقیت آن است. با‌ این وجود ادبیات کمی درباره فرایند تعریف مسأله، ویژگی‌ها و شاخص‌های یک مسأله دینامیکی وجود دارد. این مقاله با هدف تبیین فرایند تعریف مسأله به صورت سیستماتیک و ساختارمند با استخراج شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده یک مسأله دینامیکی به ایجاد چارچوب مسأله دینامیکی پرداخته ‌است. برای این منظور ابتدا از طریق مرور سیستماتیک ادبیات‌ موضوع به استخراج شاخص‌ها و عوامل تعریف و تعیین‌کننده مسائل دینامیکی پرداختیم. در این مرحله تمام مقالات پذیرفته‌شده در دو دور اولیه کنفرانس تحقیقاتی پویایی‌های سیستمی در سال 1976 و 1981 و 33 دور کنفرانس پویایی‌های سیستمی از سال 1983-2015 و همچنین مقالات مجله سیستم داینامیک ریویو (SDR) و پایگاه‌های علمی الزویر، وایلی، اسپرینگر و امرالد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت چارچوبی با 6 گروه شاخص شامل ساختار مسأله، ذی‌نفعان مسأله، مرز مسأله، پیچیدگی مسأله، پویایی مسأله و ماهیت مسأله طراحی شد که روی هم رفته دربرگیرنده 24 شاخص است. ارائه چهارچوب جامع در تشخیص مسأله پویا و مناسب برای رویکرد پویایی‌های سیستمی یافته اصلی این تحقیق محسوب می‌شود.

 

اولین همایش ملی انجمن برگزار شد

 

 

 

اولین همایش ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها با عنوان “چالش‌های آموزش عالی در ایران” در روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور سال 1396 ساعت 15 الی 18 در سالن دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در ابتدای این همایش دکتر حمیدی زاده، نائب رئیس انجمن به معرفی همایش و همچنین ماموریت ها و فعالیت‎های انجمن پرداختند. سپس طبق برنامه همایش، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، مدير كل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بیان سخنرانی خود با عنوان”پویاشناسی معرفی رشته‌های جدید در سامانه تولید دانش” پرداخته و به سوالات حضار پاسخ دادند. بعد از سخنرانی ایشان، جناب آقای دکتر مشایخی، ریاست محترم انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها به ایراد سخنرانی خود با عنوان “تحولات آموزش عالی و چالش های آینده” پرداخته و به سوالات حضار پاسخ دادند. در انتهای جلسه نیز آقای برارپور به ارائه مقاله خود با عنوان “یادگیری در درون و درباره پیچیدگی‌های«حاشیه‌نشینی در علم» موردکاوی: ایران” پرداختند.

 

 

 

 

برنامه زمانی همایش

 

برنامه زمانبندی اولین همایش ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها با عنوان “چالش‌های آموزش عالی در ایران” به شرح جدول زیر است:

 

 

در لینک زیر خلاصه ارائه آقای برارپور با عنوان “یادگیری در درون و درباره پیچیدگی­‌های«حاشیه­‌نشینی در علم»- موردکاوی: ایران”  آورده شده است:

 

SETTLEMENT IN SCIENCE