ارسال مقاله برای کنفرانس

 

قابل توجه نویسندگان مقاله، ثبت نام و ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملي انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها از طریق سایت انجمن (و سایت ایوند) صورت می‎پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

لینک ارسال مقالات و ثبت نام در کنفرانس

 

طبق برنامه زمان بندی کنفرانس آخرین مهلت ارسال مقالات 30 آبان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه کنفرانس مراجعه کنید.

 

 

فیلم اولین همایش ملی انجمن

 

 

در لینک‌ زیر فیلم مربوط به اولین همایش ملی انجمن پویاشناسی سامانه‌ها که در روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور ماه در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف توسط انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها برگزار گردید آورده شده است.

 

لینک فیلم همایش

 

فیلم سمینار آقای دکتر جلالی

 

 

در لینک‌ زیر فیلم مربوط به سخنرانی آقای دکتر جلالی در سمینار علمی که در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف توسط انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها برگزار گردید آورده شده است.

 

لینک مکتب خونه