تمدید مهلت ثبت نام


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها؛ با توجه به استقبال علاقه مندان، مهلت ثبت نام در کنفرانس تا آخر وقت امروز 26 آذر تمدید شد. بدیهی است این زمان دیگر تمدید نمی شود.

 

 

ارسال فایل ارایه مقاله


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها؛ مهلت ارسال فایل ارائه مقالات تا دوشنبه 27 آذر می باشد.

از نویسندگان مقالاتی که پذیرش آنها بصورت شفاهی می باشد تقاضا می شود تا تاریخ مذکور فایل ارائه خود را در قالب فرمت کنفرانس به آدرس ایمیل کنفرانس ([email protected]) ارسال نمایند.

 

 

مهلت ثبت نام


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها؛ روز ٢٥ آذر آخرين مهلت ثبت نام در كنفرانس مي باشد.

همچنین لازم به ذکر است که ثبت نام با پرداخت هزينه (دانشجويي يا ازاد) هم براي حضور در كنفرانس، هم پذيرش مقاله (ارائه شفاهي يا درج در سي دي) و هم حضور در كارگاهها مي باشد و فقط يكبار پرداخت لازم است.
تنها براي كارگاه كمك به مدلسازي (MAW) علاوه بر مورد فوق می بايست فرم ثبت نام مرتبط با کارگاه به ايميل كنفرانس إرسال شود تا به متقاضي وقت مشاوره داده شود.

 

 

نتایج داوری مقالات


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها؛ نتایج نهایی داوری مقالات اعلام شد. لازم به ذکر است نتایج داوری برای نویسنده مسئول مقاله ایمیل شده است. همچنین در سایت ایوند در قسمت “مقالات من” می توانید نتیجه را ببینید.

 

گفتنی است تمامي افراد جهت حضور در كنفرانس مي بايست ثبت نام (پرداخت هزينه) كنند. پذيرش نهائي مقاله نيز منوط به ثبت نام نويسنده مسئول (پرداخت هزينه) برای تمامی مقالات (چه ارائه شفاهی و چه چاپ در سی‌دی) مي‌باشد. همچنین حضور نویسنده مسئول مقالات پذیرش شده شفاهی در کنفرانس الزامی است.

 

ثبت نام از طریق سایت ایوند می باشد.